Welkom bij Yndy.nl, dank voor je bezoek aan de website. Wanneer je contact met ons opneemt of diensten bij ons afneemt, laat je online sporen na en/of persoonlijke gegevens bij ons achter. Yndy.nl.nl is verplicht om je te informeren over de omgang met je persoonsgegevens. Wat hiermee gebeurd en met welk doel, en hoe deze worden bewaard en beveiligd. Dat staat verwoord in dit Privacy Statement.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Doordat je onze website bezoekt, een contact- en/of inschrijfformulier invult en/of gebruik
maakt van onze diensten, worden jouw persoonsgegevens verwerkt: naam, e-mailadres en IP-adres.

 

Waarom we gegevens nodig hebben

Om contact met je op te nemen en om onze diensten te kunnen uitvoeren. Wij gebruiken je naam en contactgegevens om contact te onderhouden. Alle informatie die je met ons deelt, wordt zorgvuldig bewaard.

 

Bewaren

Wij bewaren je gegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Er is een uitzondering: wij zijn wettelijk verplicht onze administratie, inclusief facturen met adresgegevens, zeven jaar te bewaren.

 

Delen met anderen

Yndy.nl verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal uitsluitend aan derden ter verwerking verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan de wettelijke verplichting. Dit gebeurd bijvoorbeeld met onze:
– Bank, vanwege de verwerking van betalingen
– Boekhouder/belastingadviseur, vanwege verwerking van facturen en adresgegevens

 

Beveiliging

Je gegevens zijn goed beveiligd. Wij nemen de bescherming van je gegevens serieus en hebben passende maatregelingen genomen om misbruik, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn, neem dan contact met ons op via info@yndy.nl.